Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op de kinderen binnen de leeftijd van 0-18 jaar. De specialisatie is vooral gericht op het motorisch functioneren van het kind. Een kind ontwikkeld zich continu, tijdens deze ontwikkeling kan er een probleem of achterstand ontstaan. Dit wordt vaak door de ouders, een leerkracht of een (kinder)arts opgemerkt.
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan ontstaan door een aangeboren of verkregen aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en beweegapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening en/of begeleiding nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.

De kinderfysiotherapeut heeft contacten met kinderartsen, huisartsen, schoolartsten, consultatiebureau-artsen, kinderopvang, leerkrachten en sportleraren. Op deze manier kunnen alle betrokkenen tot een zo optimaal mogelijk plan komen om uw kind de juiste begeleiding te geven.

Met welke klachten naar een kinderfysiotherapeut?:

• Baby’s met een voorkeurshouding en/of afgeplatte schedels
• Baby’s die overstrekken/gespannen zijn
• Baby’s met een achterstand of afwijking in de motorische ontwikkeling

Kinderen 2-18 jaar
• Afwijkend looppatroon
• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Jeugdreuma
• Schrijfproblemen
• Houdingsproblemen
• Conditie- en krachtsproblemen
• Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische problematiek
• Hoofdpijn
• Sportblessures

Verwijzing en vergoedingKinderen kunnen tegenwoordig zonder verwijzing van de arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en, indien nodig, worden behandeld. Na een eerste intake wordt besloten of de klacht een indicatie is voor kinderfysiotherapie en of het kind alsnog door de huisarts gezien moet worden (directe toegankelijkheid fysiotherapie). De eerste 18 behandelingen voor kinderfysiotherapie worden vergoed uit het basispakket. De overige behandelingen, indien nodig, worden vergoed uit de aanvullende verzekering.