Fysiotherapie

Bij fysiotherapie is het onderzoek en de behandeling gericht op herstel van het houdings- en bewegingsapparaat. Soms is het echter alleen mogelijk slechts een reductie van klachten te krijgen. Vooraf aan de behandeling voert de therapeut een onderzoek uit om vast te stellen wat uw klachten veroorzaakt. Na het stellen van een fysiotherapeutische diagnose, wordt een behandelplan opgesteld, wat we gezamenlijk met u bespreken. Hierin wordt uitleg gegeven op welke manier het best beoogde resultaat bereikt kan worden. Een behandeling kan o.a. bestaan uit bewegingstherapie, massage, specifieke mobilisaties van gewrichten en/of spieren of andere technieken om beperkingen en/of pijnklachten in houding en bewegen op te heffen. Een belangrijk onderdeel is de pre- en postoperatieve begeleiding. Bij alle behandelmethoden die we toepassen, streven we naar het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid. Het belangrijkste doel stelt u zelf. Dit kan zijn dat u weer op verantwoorde wijze kan deelnemen aan alledaagse activiteiten, uw werk optimaal of aangepast kan uitvoeren of weer ongestoord kan genieten van uw sport/hobby. Het geven van advies en informatie over de klacht maken standaard deel uit van onze behandeling

Behandeling


Er is geen wachtlijst. We proberen de eerste afspraak dan ook binnen 48 uur te plannen. De 1e afspraak bestaat uit een intake / onderzoek waarin we de aard en oorzaak van uw klacht vaststellen. We bespreken daarna uw behandelplan. Uw eerste afspraak duurt ongeveer 30-45 minuten.

Begeleiding


Tijdens de behandelingen volgen we de verbetering van de klachten aan de hand van een behandelplan, wat eveneens wordt opgenomen in het Electronisch Patienten Dossier (EPD). Het kan zijn dat u huiswerkoefeningen mee krijgt. Het oefenen in de zaal gebeurt altijd onder begeleiding van een van onze therapeuten.